Question: Mizo-te AAWB a hawrawp awm zat chu A. 26 B. 25 C. 27 D. 28 Answer» b. 25 Note: The above multiple-choice question is for all general and Competitive Exams in India. 

Question: ‘Chepa’ tih thluk (tone)inkawp chu A. Ri hniam leh ri lawn einkawp B. Ri hniam leh ri sang inkawp C. Ri hniam leh ri kuai inkawp D. A dik lo vek Answer» c. Ri hniam leh ri kuai inkawp…

Question: Charles Darwin hi A. Indian scientist B. American scientist C. German scientist D. British Scientist Answer» d. British Scientist Note: The above multiple-choice question is for all general and Competitive Exams in India. 

Question: Darah ‘tui’ kan A. Ak B. Pu C. Chawi D. Kawt Answer» d. Kawt Note: The above multiple-choice question is for all general and Competitive Exams in India.